Close

Gaighat

List of PHC
1. PHC Gaighat

List of Functional Additional PHC
1. APHC Dahila
2. APHC Gausnagar
3. APHC Kewatsa

List of Functional Health Sub Centre
1. Baghakhal
2. Balaur
3. Balhan
4. Berua Gaighat
5. Bhagwatpur
6. Bhusara
7. Boari Dih
8. Dhobauli
9. Dih Kodai
10. Fakiar Dih
11. Godanpatti
12. Janta
13. Jarang
14. Kakaria
15. Kalyani
16. Kamrathu
17. Kanta
18. Kothia
19. Kumhraul
20. Ladhaur
21. Laxman Nagar
22. Loma
23. Maheshwara
24. Maithi
25. Pirauchha
26. Ram Nagar
27. Raunapura
28. Shivdaha
29. Susta Gaighat